Հինգշաբթի, Հոկտեմբերի 24, 2019

Հասարակագիտության խթանում

Հասարակագիտական հետազոտությունների հանրաճանաչացում և գիտելիքահեն կառավարման պաշտպանություն

Կրթական նախագծերի իրականացում

Կրթալուսավորչական նախաձեռնությունների իրականացում, երիտասարդների հասարակագիտական իմացությունների խթանում

Հասարակական իրազեկվածության բարձրացում

Սոցիալ-քաղաքական հղացքների վերաբերյալ հասարակական իրազեկվածության բարձրացում

Գիտակիրառական հետազոտություններ

Տարածաշրջանի քաղաքական ու սոցիալ-մշակութային տեղաշարժերի վերաբերյալ գիտակիրառական հետազոտությունների իրականացում

Թեմաներ

Միացի՛ր մեզ

Աջակցի՛ր ԼԷՕ Կենտրոնի ծրագրերին

Կապվի՛ր մեզ հետ