«Ադրբեջանի քաղաքական պատմության»

«Ադրբեջանի քաղաքական պատմություն» դասագիրքը գիտաուսումնական ձեռնարկ է բուհերի մասնագիտացված ուսանողների և լայն հասարակայնության համար, որում, հասարակագիտության մեթոդաբանական ապարատին համահունչ, շարադրված են Աղվանքից մինչև մեր օրեր ներկայիս Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքում ընթացած էթնոքաղաքական և պետաքաղաքական գործընթացներն ու վերափոխումները։ Առանձին տեղ է հատկացված հայ-ադրբեջանական հակամարտության և պատերազմի քննական պատմությանը։