Գիտակիրառական հետազոտություններ

Տարածաշրջանի քաղաքական ու սոցիալ-մշակութային տեղաշարժերի վերաբերյալ գիտակիրառական հետազոտությունների իրականացում