Հասարակական իրազեկվածության բարձրացում

Սոցիալ-քաղաքական հղացքների վերաբերյալ հասարակական իրազեկվածության բարձրացում