Կրթական նախագծերի իրականացում

Կրթալուսավորչական նախաձեռնությունների իրականացում, երիտասարդների հասարակագիտական իմացությունների խթանում