ԼԷՕԻ ԶՐՈՒՅՑՆԵՐ

«ԼԷՕ» կենտրոնի կողմից իրականացվող «ԼԷՕԻ ԶՐՈՒՅՑՆԵՐ» նախագիծը գիտահանրամատչելի և վերլուծական ժանրի մասնագիտական զրույցների շարք է, որի ժամանակ քննարկվում են Հայաստանի և հայության համար օրախնդիր հանդիսացող հարցերի լայն շրջանակ՝ զուգադրելով դրանք համաշխարհային զարգացումների նախկին և արդի փուլերի տրամաբանության հետ։
«ԼԷՕԻ ԶՐՈՒՅՑՆԵՐԻ» հյուրերն են հայաստանյան և օտարերկրյա ճանաչված գիտնականներ, հրապարակախոսներ և կարծիքաստեղծներ։
Հանդիպումների ձայնագրությունները ամբողջությամբ հասանելի են այս հղումով։